صافی - حمید شکری فرماندار مراغه در جلسه مدیریت بحران شهرستان گفت: تسهیلات کم بهره، برای جبران بخشی از خسارت های ناشی از سیل به آسیب دیدگان بخش کشاورزی پرداخت شده است.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مراغه در جلسه مدیریت بحران شهرستان گفت: تسهیلات کم بهره، برای جبران بخشی از خسارت های ناشی از سیل به آسیب دیدگان بخش کشاورزی پرداخت شده است.

شکری در این نشست افزود: کل تسهیلات مصوب برای شهرستان، ۵۰ میلیارد ریال است و با پرداخت این ۲۱ میلیارد ریال ، ۲۹ میلیارد ریالِ باقی مانده هم در حال پرداخت به سیل زدگان است.

به گفته وی با تخصیص ۲۰ میلیارد ریال هم زیرساخت های خسارت دیده بخش کشاورزی از جمله پل ها ، جاده های بین مزارع و راه های روستایی در حال بازسازی است.