اطلاعات تماس:

صاحب امتیاز و مدیر مسئول مسئول: حجت الاسلام مجتبی مظلومی

شماره تماس: ۰۹۳۵۱۹۱۲۴۳۱

آدرس: آذربایجان شرقی – شهرستان ویژه مراغه

پست الکترونیکی سایت: info@safinews.ir