صافی - مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) مراغه گفت: در نیمه نخست امسال 510 میلیون تومان صدقه از 37 هزار و 141 صندوق تعبیه شده در شهرستان جمع آوری و در سرفصل های جهیزیه، مساعدت موردی، درمانی، فرهنگی و مناطق محروم هزینه شد.

اکبر ابراهیمی با تشریح عملکرد ۶ ماهه نخست این نهاد در سالجاری، میزان پرداختی به خانوارهای کمک معیشت بگیر را ۶.۸ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این مقدار به بیش از ۴ هزار و ۷۸۰ خانوار تحت پوشش نهاد پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین در این مدت ۶۴۹ مساعدت موردی به مبلغ ۸۵ میلیون تومان و ۳۷۰ میلیون تومان کمک هزینه ازدواج به ۹۴ نفر پرداخت شده است.

ابراهیمی گفت: پرداخت فرانشیز و خدمات ویژه به یک هزار و ۲۰ مددجو به مبلغ ۷۸ میلیون تومان، کمک هزینه تغذیه به ۱۷۰ نفر به مبلغ ۶۴ میلیون تومان، بیمه تامین اجتماعی به ۷۵۶ خانوار به مبلغ ۴۱۷ میلیون تومان، شاخص های بهداشتی به ۱۶۷ نفر به مبلغ ۹.۱ میلیون تومان و پرداخت وام ضروری به ۲۱۵ نفر به مبلغ ۵۱۰ میلیون تومان از دیگر پرداختی های این نهاد حمایتی در این مدت بوده است.

وی به تعداد مددجویان شهری و روستایی این نهاد در شهرستان اشاره کرد و افزود: سه هزار و ۶۵۷ خانوار در شهر و ۲ هزار و ۹۴ خانوار در روستاها تحت حمایت این نهاد قرار دارند و ۸.۹ درصد کل مددجویان شهرستان شامل ۵۱۲ خانوار ساکن مناطق محروم هستند.

ابراهیمی ادامه داد: همچنین در این مدت ۲ هزار و ۷۷۱ حامی در طرح اکرام و محسنین، ۴۸۹ میلیون تومان به این نهاد کمک کردند.

وی به میزان کمک ۲۵۰ نفر از عاملین زکات در شهرستان نیز اشاره کرد و افزود: مبلغ درآمدی این نهاد از محل زکات و کفارات ۵۰۱ میلیون تومان و کمک های مبتنی بر نیاز با بیش از ۷۵ درصد تحقق، ۱.۲ میلیارد تومان بوده است.

ابراهیمی به حقوق و دستمزد پرسنل کمیته امداد شهرستان نیز اشاره کرد و افزود: تمامی حقوق و دستمزد پرسنل این نهاد از محل اعتبارات دولتی پرداخت و کلیه واریزی های خیران و حامیان به صورت مستقیم و دست نخورده به حساب ایتام و محسنین واریز می شود.

وی همچنین به عملکرد کمیته امداد امام خمینی (ره ) مراغه در حوزه فرهنگی نیز اشاره کرد و گفت: برگزاری اردوهای زیارتی و آموزشی، خدمات مشاوره، آموزش خانواده و خدمات کانون فرهنگی برای ۶ هزار و ۵۹۶ نفر از مددجویان تحت پوشش این نهاد با ۱۱۳.۷ میلیون تومان اعتبار از قدامات فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) این نهاد در این مدت بود.

ابراهیمی به اقدامات این نهاد در حوزه عمران نیز اشاره کرد و افزود: کمک به تعمیر، تکمیل و بازسازی مسکن ۲۲ مددجو با ۹۹.۵میلیون تومان، بهسازی و نوسازی ۱۶ واحد مسکن روستایی با ۴۱۲ میلیون تومان و کمک به خرید و ساخت ۳ واحد از مسکن مددجویان شهری این نهاد با ۴۱۲ میلیون تومان از اقدامات عمرانی این نهاد در ۶ ماهه نخست امسال است.

وی افزود: ارائه آموزش های مهارت آموزی، کارآفرینی و حرفه آموزی به ۷۷۳ نفر با ۵.۶ میلیون تومان در جهت پایدارسازی و توسعه اشتغال مددجویان و نیز کاریابی برای ۵۶ نفر از طریق تعامل با کارفرمایان و از طریق موسسات کاریابی از اقدامات حوزه اشتغال و خودکفایی این نهاد در شهرستان مراغه است.

ابراهیمی گفت: ۲.۷ میلیارد تومان نیز برای اشتغال ۱۵۷ مددجو در قالب وام های اشتغال پرداخت شده است.

پنج هزار و ۷۵۱ خانواده نیازمند در مراغه معادل هفت درصد جمعیت ۲۶۳ هزار نفری شهرستان زیر پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.

  • منبع خبر : ایرنا