نگاه دیگران نسبت به ما چیست! ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

نگاه دیگران نسبت به ما چیست!

صافی - نگاه دیگران نسبت به ما چیست! البته این قاعده عام استثنا هم دارد؛ برای مثال، گاهی فرد در وضعیت های روحی بحرانی به چیزی باور می آورد که می داند باطل است.

آرشیو خواندنی های روانشناسی | پایگاه خبری، تحلیلی صافی نیوز - صدای رسای ملت
چگونه غرورمان را درست به کار بگیریم؟ ۲۰ بهمن ۱۳۹۷
غرور چیست؟

چگونه غرورمان را درست به کار بگیریم؟

صافی - غرور به حالت و احساسی گفته می‌شود که در آن شخص برای خود ارزشِ زیادی قائل است