آرشیو احمد نوراللهی | پایگاه خبری صافی
غیبت نوراللهی و تمرینات اختصاصی بیرانوند و عالیشاه ۰۶ آبان ۱۳۹۷

غیبت نوراللهی و تمرینات اختصاصی بیرانوند و عالیشاه

صافی - تمرین امروز پرسپولیس در غیاب احمد نوراللهی برگزار شد.