آرشیو انتخابات روابط عمومی | پایگاه خبری صافی
هیات رئیسه روابط عمومی های آذربایجان شرقی مشخص شدند ۲۹ مهر ۱۳۹۷
با برگزاری انتخابات

هیات رئیسه روابط عمومی های آذربایجان شرقی مشخص شدند

صافی - عصر امروز با برگزاری انتخابات، اعضای هیات رئیسه شورای روابط عمومی های آذربایجان شرقی مشخص شد.