آرشیو اکبر ابراهیمی | پایگاه خبری صافی
مردم مراغه ۵۱۰ میلیون تومان صدقه دادند ۰۵ آبان ۱۳۹۷
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) مراغه:

مردم مراغه ۵۱۰ میلیون تومان صدقه دادند

صافی - مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) مراغه گفت: در نیمه نخست امسال 510 میلیون تومان صدقه از 37 هزار و 141 صندوق تعبیه شده در شهرستان جمع آوری و در سرفصل های جهیزیه، مساعدت موردی، درمانی، فرهنگی و مناطق محروم هزینه شد.