صافی نیوز - مدیر آب مراغه با اعلام این خبر اظهار داشت: 44 ميليون مترمكعب آب از سد علويان مراغه به سمت درياچه اروميه رهاسازی شده است.

به گزارش صافی، عبدالله فرمانی مدیر امور آب مراغه گفت: ذخیره آب سد علویان امسال ۵۳ میلیون مترمکعب است که نسبت به پارسال ۱۲ میلیون مترمکعب، بیشتر است.

فرمانی افزود: به علت افزایش ۵۷ درصدی بارندگی های امسال در مراغه نسبت به ۵۰ سال گذشته، آن هم حدود ۴۹۶ میلی متر، رهاسازی آب از سد علویان به دریاچه ارومیه هم افزایش یافته است.

به گفته وی، از ابتدای سال آبی جاری، نزدیک به ۱۳۳ میلیون مترمکعب آب وارد مخزن سد علویان و مازاد آن در قالب حیات زیست محیطی به سمت دریاچه ارومیه هدایت شده است.

مدیر امور آب مراغه یادآور شد: سد علویان با ۶۰ میلیون مترمکعب ظرفیت، آب زراعی و باغی ۶ هزار هکتار از زمین های پایاب خود را تامین می کند و هم اکنون این سد با داشتن ۵۳ میلیون مترمکعب آب، در بالاترین میزان آبگیری و ظرفیت قرار دارد.

انتهای خبر/