بسیاری از مرد در مراجعه به مراکز پزشکی با مشکلاتی مواجه می شوند، حال اینکه در برخی موارد نیاز به طرح شکایت در مراجع ذیصلاح هستیم، در این مطلب سعی می کنیم برای دسترسی راحت شما کاربران عزیز مراجع رسیدگی به شکایات از پزشکان را معرفی نماییم. ۱. دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی مردم […]

بسیاری از مرد در مراجعه به مراکز پزشکی با مشکلاتی مواجه می شوند، حال اینکه در برخی موارد نیاز به طرح شکایت در مراجع ذیصلاح هستیم، در این مطلب سعی می کنیم برای دسترسی راحت شما کاربران عزیز مراجع رسیدگی به شکایات از پزشکان را معرفی نماییم.

۱. دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی

مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی مراجعه کنند و از این طریق دیه و خسارات وارد شده را مطالبه کنند و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از این مرکز درخواست نمایند.

۲. شورای حل اختلاف(ویژه امور بهداشت)

رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتی که مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد و یا در صورتی که هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت بررسی این شورا می باشد.

۳. سازمان نظام پزشکی

تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می گیرد.

لازم به ذکر است در تمامی این موارد آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است نظریه پزشکی قانونی است و مبنای اکثر احکام صادره این نظریه کارشناسی می باشد.

انتهای مطلب/