صافی - رئیس جمهور سابق آرژانتین متهم است که در کانون پرونده فسادی بوده که طی آن میلیون‌ها دلار رشوه از سوی بخش خصوصی به مقام‌های دولتی پرداخت شده است.

به گزارش بی بی سی، یک دادگاه فدرال آرژانتین حکم برگزاری دادگاهی را برای بررسی اتهامات فساد خانم کریستینا فرناندز کرشنر را صادر کرده است.

کرشنر متهم است که زیر نظر او میلیون‌ها دلار رشوه را در طول ۱۲ سال رد و بدل شده است.

او که در حال حاضر سناتور است هرگونه اتهامی را رد می‌کند و گفته ادعاها علیه او با انگیزه سیاسی مطرح شده است.

کرشنر به دلیل دوره ریاست جمهوری‌اش از زندانی شدن مصونیت دارد اما دادگاه می‌تواند او را محاکمه کند.

ماه اوت سه خانه متعلق به رئیس جمهوری سابق آرژانتین در چارچوب این تحقیقات مورد بازرسی قرار گرفتند.

فرناندز، ۶۵ ساله متهم است که در کانون پرونده فسادی بوده که طی آن میلیون‌ها دلار رشوه از سوی بخش خصوصی به مقام‌های دولتی پرداخت شده است.

اتهامات برآمده از مجموعه یادداشت‌هایی است که اسکار سنتنو راننده یک مقام دولتی بین ساله‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ ثبت کرده است.

  • منبع خبر : تسنیم