افزایش قیمت نان در مراغه از فردا

به گزارش صافی در این اطلاعیه آمده است که شورای آرد و نان استان آذربایجانشرقی در آبان ماه سال گذشته اقدام به اصلاح قیمت نان در استان کرده که این اصلاحیه در برخی شهرهای استان اجرایی شده است.

به گزارش صافی در این اطلاعیه آمده است که شورای آرد و نان استان آذربایجانشرقی در آبان ماه سال گذشته اقدام به اصلاح قیمت نان در استان کرده که این اصلاحیه در برخی شهرهای استان اجرایی شده است.

انتهای خبر/