صافی نیوز - در ادامه بازدیدهای شهرستانی، نادر ارسلانی رئیس سازمان بسیج علمی استان آذربایجان شرقی، از پایگاه های علمی و معاونت علمی سپاه شهرستان مراغه بازدید به عمل آورد.

به گزارش صافی، در ادامه بازدیدهای شهرستانی، نادر ارسلانی رئیس سازمان بسیج علمی استانو  پورحسین معاون علمی و پژوهشی این سازمان، از پایگاه های علمی و معاونت علمی سپاه ناحیه مراغه بازدید به عمل آورد.

در این بازدید، رئیس سازمان بسیج علمی استان، نشستی با رضا سامی، فرماندهی سپاه این شهرستان و اقشار دانش محور برگزار نمود.

به گزارش صافی، ارسلانی با حضور در پایگاه علمی خواهران خدیجه کبری و پایگاه علمی شهید مدنی، ضمن استماع گزارشات فرماندهان این دو پایگاه، از اقدامات صورت گرفته در این پایگاه های علمی قدردانی نموده و خواستار ادامه این روند شدند.

انتهای خبر/