استاندار خراسان جنوبی:

بنیاد ملی نخبگان یکی از بنیاد های بسیار موثر در خراسان جنوبی است

صافی - استاندار خراسان جنوبی بنیاد ملی نخبگان را یکی از بنیاد های بسیار موثر در این دانست و گفت: آنچه برای نظام و مسئولان مهم است برنامه ریزی در سطح ملی و استانی، توسعه فرهنگ نخبگی، نخبه پروری و شناسایی آنان است.

محمد مهدی مروج الشریعه عصر امروز در حاشیه افتتاح پروژه های دانشگاه بیرجند در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر مبنای مصوبه ای که در دولت به انجام رسیده است برای نخبگان دانشگاهی شرایطی را تنظیم می کنند که پیش بینی های متعددی از امتیازات و مشوق های مختلف برای نگهداشت نخبگان و توسعه فرهنگ نخبگی در این دستور العمل دولت مشخص شده است.

وی بنیاد ملی نخبگان را یکی از بنیاد های بسیار موثر در این دانست و افزود: آنچه برای نظام و مسئولان مهم است برنامه ریزی در سطح ملی و استانی، توسعه فرهنگ نخبگی، نخبه پروری و شناسایی آنها است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مطمئنا در سطوح مختلف کشور به ویژه در مناطق روستایی حتما دانشجو و افراد متعدد بالایی داریم بیان کرد: شناسایی و بازپروری و میدان دادن به آنها و ارائه امکانات به آنها مخصوصا تلاش های ویژه ای که در زمینه های تحقیقاتی دارند یکی از مهمترین اهداف دولت است.

مروج الشریعه تصریح کرد: همچنین آنچه مهم است آموزش و پژوهش در شورای برنامه ریزی و توسعه استان با همکاری بنیاد ملی نخبگان است که در دستور کار استان است تا برای رفع نیازهای نرم افزاری یا سخت افزاری کاری به انجام رسد.