عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی مس تصویب شد

صافی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی مس ایران در این کمیسیون خبر داد.

سیدجواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگویی درباره جلسه عصر امروز این کمیسیون اظهار داشت: بررسی گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی مس ایران در جلسه عصر امروز کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

وی ادامه داد: همچنین مدیرعامل مخابرات کشور گزارشی درباره عملکرد یک ساله شرکت مخابرات ایران به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به موارد مطرح شده در گزارش مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، تصریح کرد: وی گزارشی از وضعیت پهنای باند و شاخص های ارتقا سیستم های مخابراتی کشور ارائه کرد و همچنین خواستار تخصیص بودجه به این بخش جهت رفع کمبود نیروی انسانی در این بخش شد.