تشکیل گروهی برای علت‌یابی حادثه واژگونی اتوبوس

صافی - استاندار تهران گفت: استانداری تهران و دستگاه‌های دیگر برای پیگیری علت حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات و پیشگیری از وقوع چنین حوادثی تدابیری اتخاذ کرده است و گروهی برای علت یابی وقوع این حادثه تعیین شده است.

استاندار تهران گفت: استانداری تهران و دستگاه‌های دیگر برای پیگیری علت حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات و پیشگیری از وقوع چنین حوادثی تدابیری اتخاذ کرده است و گروهی برای علت یابی وقوع این حادثه تعیین شده است.

انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران با تسلیت به خانواده درگذشتگان حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات گفت: به خانواده این عزیزان که آینده‌سازان کشور بودند، جامعه دانشجویی و دانشگاهی تسلیت می‌گوییم و برای آنها که دچار آسیب شدند آرزوی سلامتی داریم و همه امکانات درمانی برای حصول سلامتی آنها به کار گرفته می‌شود.

وی افزود: استانداری تهران و دستگاه‌های دیگر برای پیگیری علت حادثه و پیشگیری از وقوع چنین حوادثی تدابیری اتخاذ کرده است و گروهی برای علت یابی وقوع این حادثه تعیین شده است.