صافی - مدیر تالار محراب گفت: قوانین نظارتی از جمله آنچه در حوزه تئاتر وجود دارد قابل تفویض نیستند و واگذاری امور نظارتی به مدیران سالن یا هنرمند وجاهت قانونی ندارد.

ابراهیم گله‌دارزاده درباره ابلاغیه‌های جدید اداره کل هنرهای نمایشی به مدیران سالن که مسئولیت آن‌ها را در قبال نمایش‌هایی که در تماشاخانه‌ها روی صحنه می‌رود، بیشتر می‌کند، با اشاره به اینکه بسیاری وقت‌ها با جابجایی مدیران تغییراتی در امور پیش می‌آید بیان کرد: گمان می‌کنم آنچه ارائه شده بیشتر جنبه یادآوری و تذکر براساس چارتی که در حوزه وظایف سالن‌ها بویژه سالن‌های دولتی وجود دارد، داشته است. البته چندان چنین تصمیمی را نپسندیدم چون مدیران تماشاخانه‌ها با مسائل زیادی از زیرساختی و سخت‌افزاری گرفته تا پاسخگویی به تقاضاها روبرو هستند و فکر می‌کنم این فرم‌های جدید تنها تلاش کرده برخی موارد را یادآوری کند.

او افزود: نکته مهم در این‌باره این است که طبق قانون وظایف نظارتی در حوزه تئاتر برعهده شورای نظارت و ارزشیابی است و به طور کلی امور نظارتی حتی در صورت خصوصی‌سازی غیر قابل تفویض هستند، بنابراین با گرفتن تعهد هم وظایف شورای نظارت تفویض داده نمی‌شود.

این مدیر تئاتری تأکید کرد: بنابراین چنین مسئله‌ای وجاهت قانونی ندارد چون حتی نمی‌توان به آن استناد کرد و امور نظارتی حاکمیتی هستند. در این راستا اداره کل هنرهای نمایشی باید به نحوی برنامه‌ریزی و مذاکره کند که ورود دستگاه‌های دیگر را به حوزه اختیاراتش نبینیم.

گله‌دارزاده اضافه کرد: وقتی یک هنرمندی از اداره کل هنرهای نمایشی مجوز می‌گیرد و باید تمام موارد ملاحظات شورای نظارت را رعایت کند، دیگر نباید در مقابل مجوز پاسخگو باشند بلکه مرکز این کار برعهده مرجع صدور مجوز است، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر نوعی تفویض مسئولیت در حال رخ دادن است که نه قانونی است و نه منصفانه چون شورای نظارت باید با تمام توان در مرحله صدور مجوز پای ایده‌ها و موارد خود بایستد و بعد هم از مجوزی که صادر کرده دفاع کنند، این سبب می شود فشار هم از روی هنرمند برداشته شود.

وی ادامه داد:‌ ضمن اینکه مدیر تماشاخانه معمولاً در انتخاب و کیفیت آثار هنری پاسخگوست و آنچه به حضور مخاطب و تولید اثر هنری وابسته است را باید مورد توجه قرار دهد. ردیف ملاحظات یک مدیر تماشاخانه بسیار زیاد است و شاید حتی دوستان به این فکر نکنند که هر پروچکتوری عمری دارد و همین که تضمین کنی نور صحنه همیشه روشن است یک پروسه سنگین دارد. حال اگر قرار باشد نظارت را هم بر عهده بگیرد جدا از قانونی نبودن، غیرمنصفانه هم هست. با این حال تأکید می‌کنم به نظرم آنچه ابلاغ شده بیشتر جنبه تذکر و یادآوری داشته است.

او در پایان گفت: اداره کل هنرهای نمایشی و نیز معاونت هنری دارای شخصیتی هستند که با دستگاه های بیرون از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند جلسه برگزار کنند و به یک جمع بندی در این باره برسند. اصلا این جزو وظایف آن‌هاست تا در این‌باره پیگیر باشند چون مرجعیت پیگیری امور به لحاظ قانونی را بر عهده دارند.