رئیس هیات تنیس مراغه گفت: سارا اصل رسولی تنیسور ۱۱ ساله مراغه ای با کسب مقام سوم کشوری در قزوین و مقام دوم و سوم کشوری در ساری در کمتر از یک هفته سه مدال کشوری کسب کرد. مرتضی اصل رسولی روز یک شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این تنیسور پس از […]

رئیس هیات تنیس مراغه گفت: سارا اصل رسولی تنیسور ۱۱ ساله مراغه ای با کسب مقام سوم کشوری در قزوین و مقام دوم و سوم کشوری در ساری در کمتر از یک هفته سه مدال کشوری کسب کرد.

مرتضی اصل رسولی روز یک شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این تنیسور پس از یک هفته از کسب مقام سوم کشوری در قزوین توانست با شرکت در مسابقات کشوری ساری در رده سنی زیر ۱۲ مقام دوم و در رده سنی زیر ۱۴ مقام سوم کشوری را کسب کند.

وی افزود: این مسابقات در رده های سنی زیر ۱۰ ، ۱۲ و ۱۴ سال برگزار شد.

وی اضافه کرد: در رده سنی زیر ۱۲ و ۱۴ سال ۶۴ تنیسور از استان های مختلف کشور به مدت پنج روز از ۵ تیر تا ۹ تیرماه جاری در ساری با هم به رقابت پرداختند.

وی افزود: این تنیسور نخستین تنیسور تاریخ آذربایجان شرقی است که توانسته سه سال متوالی برای استان مدال آوری کند.

سارا اصل رسولی تنیسور ۱۱ ساله مراغه ای ، مقام اول کشوری در سال ۹۵ و نیز مقام سوم کشوری در سال ۹۶ را در کارنامه دارد.

۶ هزار و ۲۰۰ ورزشکار سازمان یافته در قالب ۸۸ هیات ورزشی در شهرستان مراغه فعالیت می کنند.