خبر خوش روحانی برای مستاجران

صافی نیوز / رئیس جمهور در جلسه دولت با بیان اینکه پاییز همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی می شود، از کمک دولت برای مستاجران در زمینه ودیعه مسکن خبر داد و گفت: کسانی که حقوق ثابت دارند و خانواده هایی که تحت حمایت هستند، این خانواده ها در تهران ۵۰ میلیون تومان می توانند وام از بانک بگیرند. در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون و شهرهای کوچک ۱۵ میلیون با سود و بهره ۱۳ درصد در اختیار مستاجرین قرار می گیرد که کمک خوبی برای مستاجرین است.

به گزارش صافی، رئیس جمهور در جلسه دولت با بیان اینکه پاییز همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی می شود، از کمک دولت برای مستاجران در زمینه ودیعه مسکن خبر داد و گفت: کسانی که حقوق ثابت دارند و خانواده هایی که تحت حمایت هستند، این خانواده ها در تهران ۵۰ میلیون تومان می توانند وام از بانک بگیرند. در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون و شهرهای کوچک ۱۵ میلیون با سود و بهره ۱۳ درصد در اختیار مستاجرین قرار می گیرد که کمک خوبی برای مستاجرین است.

انتهای خبر/