صافی -مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بجنورد گفت: عزیمت آتش نشانان برای ارائه خدمات امداد و نجات در جریان اقدام به خودکشی یک شهروند، عصر امروز منجر به تصادف خودرو این سازمان شد...

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بجنورد گفت: عزیمت آتش نشانان برای ارائه خدمات امداد و نجات در جریان اقدام به خودکشی یک شهروند، عصر امروز منجر به تصادف خودرو این سازمان شد.

مجید گریوانی سه شنبه شب در گفت و گویی اظهار داشت: اقدام به خودکشی از خیابان صفای بجنورد گزارش شده بود که بلافاصله ۲ خودرو نجات و فرماندهی به محل اعزام شدند.

وی افزود: طبق گزارش یک دختر به دلیل اختلاف با خانواده خود به پشت بام رفته و قصد خودکشی داشت که قبل از رسیدن خودرو نجات، با همکاری نیروهای آتش نشانی، پلیس و اهالی محل از این کار منصرف و برای مشاوره به اورژانس اجتماعی تحویل شد.

وی گفت: این در حالی بود که خودرو فرماندهی سازمان هنگام اعزام در محل چهارراه ژاندارمری، به علت عبور از چراغ قرمز، با یک خودرو پژو ۲۰۶ تصادف کرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بجنورد با تاکید بر لزوم امدادرسانی به موقع در حوادث، افزود: بر این اساس در امدادرسانی به برخی از حوادث، اتفاقاتی مانند سرعت بالا، عبور از چراغ قرمز و ورود به خیابان یک طرفه برای سامان های امدادرسان پیش می آید.

گریوانی افزود: البته در این موارد، خودرو امدادرسان مقصر است ولی برای جلوگیری از چنین حوادثی و با توجه به لزوم از دست ندادن زمان طلایی امدادرسانی، همکاری بیشتر شهروندان برای نجات جان و مال مردم ضروری است.