دستورالعمل تعیین تکلیف خودروهای وارداتی متوقف در گمرک ابلاغ شد

دستورالعمل اجرایی مصوبه شماره ۱۳۷۱۶۱ مورخ ۱۶/‌۱۰/‌۹۷‬ هیأت وزیران در خصوص تعیین تکلیف خودروهای وارداتی و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر اعلام شد. به گزارش ایلنا، به دنبال مصوبه سران قوا و هیأت محترم وزیران و الزام تدوین دستور العمل اجرایی، ضوابط مرتبط با ثبت سفارش […]

دستورالعمل اجرایی مصوبه شماره ۱۳۷۱۶۱ مورخ ۱۶/‌۱۰/‌۹۷‬ هیأت وزیران در خصوص تعیین تکلیف خودروهای وارداتی و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر اعلام شد.

به گزارش ایلنا، به دنبال مصوبه سران قوا و هیأت محترم وزیران و الزام تدوین دستور العمل اجرایی، ضوابط مرتبط با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد.

گفتنی است، موضوع تعیین تکلیف خودروهای وارداتی مدتی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شده و مصوباتی از شورای عالی سران سه قوه و هیأت وزیران را نیز اخذ کرده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس این دستور العمل کلیه خودورهای مشمول مصوبات مذکور، امکان ترخیص از گمرکات را خواهد داشت.

00رای ها
امتیازدهی به مقاله