دستکاری در نقشه آذربایجان ممنوع!

کسانی که با هر عنوانی ولو در پوشش هر قانون و مقرراتی دنبال تکه تکه کردن «آذربایجان» هستند، خواسته یا ناخواسته دنبال تضعیف آذربایجان و ایرانند!؟

سرزمین نامور «آذربایجان»، همواره از کانون‌های مهم، الهام‌بخش و از پایگاههای معتبر خیزش نهضت‌های اصیل مردمی و شناسنامه معتبر وطن‌دوستی و میهن‌خواهی همچون قیام شیخ محمد خیابانی، مشروطیت، انقلاب اسلامی، دفاع مقدّس‌ و …در طول تاریخ بوده است.

کیست که نداند لشگر دریادل 31 عاشورا که به شایستگی و به عنوان الگوی تمام عیار غیرت و شجاعت در صحنه‌های دفاع مقدس به کابوسی برای صدام و بعثی‌ها مبدل شده بود، قدرت،نفوذ و تاثیرگذاری خود را نه تابع تقسیمات کشوری (استانهای آذربایجان شرقی، غربی،زنجان و …) بلکه کلیت این جغرافیا بود.

ناگفته پیداست که همانا این جغرافیا، سرزمین و جمعیت است که مقوم و منشاء قدرت ، نفوذ و تاثیر بوده و کسانی که با هر عنوانی ولو در پوشش هر قانون و مقرراتی دنبال تکه تکه کردن «آذربایجان» هستند، خواسته یا ناخواسته دنبال تضعیف آذربایجان و ایرانند!؟

اگر دنبال ایرانی قدرتمند و تاثیرگذارهستیم نباید اجازه دهیم وزنه بی بدیل و قطب‌ مهم و الهام بخش «آذربایجان» در سزمین ایران به بهانه تمرکزگرایی و هر عنوان فریبکارانه و عوامفریب دیگر دچار خدشه و تضعیف شود و لذاست که طرح استان جدیدالتاسیس آذربایجان شمالی نوعی دستکاری در نقشه آذربایجان و نقشه‌ای توطئه‌آمیز ارزیابی می‌شود.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله