طی حکمی؛

رستمی؛ سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) شد

صافی - محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی طی حکمی آقای مهندس علی رستمی را به عنوان سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) منصوب کرد.

در این حکم خطاب به مهندس رستمی، عضو هیئت مدیره و معاون پیشین بهره‌برداری فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) آمده است: “نظر به تعهد و تجارت جنابعالی، به موجب این حکم شما را به سمت سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) منصوب می نمایم.

امید است با اتکال به الطاف الهی، در اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید و استفاده از تمامی ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه وزارتخانه اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارب خویش و در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و مؤید باشید.”

رستمی پیش از این سابقه مدیریت فرودگاهی در سمت معاونت بهره برداری فرودگاهی شهر فرودگاهی امام(ره) و مدیریت کل فرودگاه های مهرآباد و تبریز برعهده داشته است.