رمان سفرنامه جن منتشر شد

مصطفی جمشیدی رمانی تازه با عنوان «سفرنامه جن» منتشر کرد. به گزارش خبرنگار مهر، سفرنامه جن حکایت مدرنی از گذشته است و به قول نویسنده از دوران انتقالی قدرت از قاجاریه به پهلوی. در این رمان که در دو بخش طراحی شده است حکایت مهندسی را میشنویم و میخوانیم که در نواحی مرکزی به قول […]

مصطفی جمشیدی رمانی تازه با عنوان «سفرنامه جن» منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سفرنامه جن حکایت مدرنی از گذشته است و به قول نویسنده از دوران انتقالی قدرت از قاجاریه به پهلوی.

در این رمان که در دو بخش طراحی شده است حکایت مهندسی را میشنویم و میخوانیم که در نواحی مرکزی به قول چند حاکم اطمینان کرده و بدنبال ساخت پلی است اتفاقات خواسته و ناخواسته ای او را در گم گیجی سرنوشت اسیر حمام جنی‌ها میسازد. حکایت غیرمترقبه سفر به دوران محاصره اصفهان توسط افغانها دستاورد چنین اسارتی است.

خواب و رویا و افشای فساد و کشمکش اقلیم ها و دعوای تقدیر و اراده آسمان یا طغیان از حتمیت سرنوشت مولفه های دیگر رمان است.

خلق دو لحن در ضرباهنگ داستانی که شامل حال نثر دوران قاجاریه از جانب راویان و مستنطقان است و دیگر افراد درگیر شده در چنین پرونده ای و لحن و ضرباهنگ معاصر که کار را متفاوت کرده است از ویژگی ها ی دیگر این کار است.

موسسه انتشارات «به نشر» این رمان را چاپ کرده است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله