شوک به تیم ملی/ کی‌روش با دستیارانش خداحافظی کرد

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با دستیارانش در تیم ملی خداحافظی کرد! شنیده ها حاکسیت، کارلوس کی‌روش دیشب با برخی از دستیارانش خداحافظی کرده و آماده استعفا از تیم ملی فوتبال ایران است! هنوز فدراسیون فوتبال واکنشی به این موضوع نداشته است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با دستیارانش در تیم ملی خداحافظی کرد!

شنیده ها حاکسیت، کارلوس کی‌روش دیشب با برخی از دستیارانش خداحافظی کرده و آماده استعفا از تیم ملی فوتبال ایران است!
هنوز فدراسیون فوتبال واکنشی به این موضوع نداشته است.