عاقبت نجومی بگیران؟! + فیلم

فیلمی از به سر انجام نرسیدن نه ماه پیگیری پرونده حقوق‌های نجومی برخی مدیران را مشاهده می‌کنید. به گزارش صافی؛ فیلمی از به سر انجام نرسیدن نه ماه پیگیری پرونده حقوق‌های نجومی برخی مدیران را مشاهده می‌کنید. لینک دریافت فیلم

فیلمی از به سر انجام نرسیدن نه ماه پیگیری پرونده حقوق‌های نجومی برخی مدیران را مشاهده می‌کنید.

به گزارش صافی؛ فیلمی از به سر انجام نرسیدن نه ماه پیگیری پرونده حقوق‌های نجومی برخی مدیران را مشاهده می‌کنید.