در بررسی اجمالی قوانین مربوط به فرار از صحنه تصادف به طور کلی جرایم به ۳ دسته جرایم عمد غیرعمد و شبه عمد تقسیم می شود و از نگاه قانون نیز تخلفات راهنمایی و رانندگی شبه عمد است. چرا که راننده متخلف در بروز حادثه سوءنیتی نداشته است. با این وجود قانونگذاران برای متخلفان، مجازاتی […]

در بررسی اجمالی قوانین مربوط به فرار از صحنه تصادف به طور کلی جرایم به ۳ دسته جرایم عمد غیرعمد و شبه عمد تقسیم می شود و از نگاه قانون نیز تخلفات راهنمایی و رانندگی شبه عمد است. چرا که راننده متخلف در بروز حادثه سوءنیتی نداشته است.

با این وجود قانونگذاران برای متخلفان، مجازاتی در نظر گرفته اند وطبق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه، بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده منتهی به قتل غیرعمد شود راننده متخلف به خاطر بی احتیاطی در رانندگی به ۶ ماه تا ۳ سال زندان و پرداخت دیه به اولیای دم – در صورت مطالبه – محکوم می شود.

البته در برخی مواقع قانونگذاران نگاه ویژه ای به تخلفات رانندگی دارند. طبق این قانون رانندگی در حالت مستی، بدون گواهینامه، با سرعت غیرمجاز و خودروی دارای نقص فنی موثر در تصادف، تردد در محل های ویژه عبور عابران پیاده یا خط کشی ها مجازات بیش از دو سوم حداکثر مجازات قانونی را به دنبال دارد. دادگاه نیز می تواند علاوه بر این مجازات که برای متهم در نظر می گیرد او را بین یک تا ۵ سال از رانندگی هم محروم کند.

همچنین طبق قانون «حصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» در صورت بروز حوادث مرگبار به دلیل رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی مجازات زندان برای متخلف در نظر گرفته می شود. اما مورد دیگری که قانونگذاران برای مرتکبین تخلفات رانندگی در نظر گرفته اند این است که متخلف باید هنگام تصادف به مصدوم یا سانحه دیدگان کمک کند و او را بلافاصله به مراکز درمانی برساند و یا از ماموران انتظامی و امدادی کمک بخواهد. اما چنانچه از این وظایف خودداری و محل حادثه را ترک کند حتی در زمانی که مصدوم فوت نکرده باشد، فرد متخلف، به دو سوم حداکثر مجازات قانونی محکوم خواهد شد.

نکته مهمتر این که طبق ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی چنانچه راننده متخلف در زمان احتیاج فوری، به مصدوم کمک نکند، دادگاه نمی تواند تخفیفی در میزان مجازاتش قائل شود.

درباره افرادی که مقصر اصلی حادثه را فراری دهند یا به او کمک می کنند نیز باید گفت: اقدام این افراد به هر دلیل طبق ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود. البته میزان مجازات بستگی به نوع جرم نیز دارد.

انتهای مطلب/