صافی نیوز

گروه: آرایش و زیبایی
آفتاب سوختگی
صافی نیوز / برای محافظت از پوست در برابر خورشید، یک مرحله مهم وجود دارد: رژیم غذایی!
کرم ضدآفتاب
صافی نیوز / عدد SPF در واقع اشاره به میزان از انرژی نور خورشید (یا در واقع پرتوهای ماورای بنفش نور خورشید) درریافتی روی پوست محافظت‌شده (با کرم ضد آفتاب) نسبت به پوست محافظت‌نشده دارد.
صافی -مساله‌ای که این روز‌ها در کشور ما کم نیست و متاسفانه در اینستاگرام بار‌ها شاهد این اتفاق بوده و هستیم، مساله‌ی انتشار عکس‌های کودکان با آرایش‌های غلیظ است که نقض حقوق کودک به شمار می‌رود و می‌تواند جرم هم تلقی شود