مجوز مجلس به وزارتخانه ها برای تأسیس صندوق های سرمایه گذاری در بورس

صافی نیوز / نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی اجازه دادند با حداقل سرمایه ۱۰ میلیارد ریال صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس را تشکیل دهند.

به گزارش صافی به نقل از ایرنا، دوازدهمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار نوبت سوم(ساعت۱۹ تا ۲۱) یکشنبه شب صحن علنی مجلس قرار دارد و نمایندگان در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه، با اجزء های (۲)، (۳) و (۴) ردیف ۲ بند الف تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در جزء ۲ ردیف ۲ بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه آمده است: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ۱۰ میلیارد ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.

همچنین نمایندگان با جزء ۳ ردیف ۲ بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه نیز موافقت کردند.

بر اساس این ردیف، بانکهای دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در أخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و یا سهام موضوع این جزء را از طریق شعب خود انجام دهند.

در جزء ۴ ردیف ۲ بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه نیز که به تصویب نمایندگان رسید نیز آمده است: شورای‌عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد.

درصدی از مبلغ پذیره‌نویسی به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص می‌یابد. به منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارائی واحدهای آنها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه گذاری عادی به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوق ها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری های آنها تصویب کند.