رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه خبر داد:

مراغه میزبان مسابقات سپک تاکرای پسران کشور

صافی - مسابقات سپک تاکرای قهرمانی پسران کشور به میزبانی مراغه برگزار می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت: این مسابقات در قالب المپیاد کشوری نخبگان سپک تاکرا، ازمراغه میزبان مسابقات سپک تاکرای پسران کشور اول تا چهارم آذرماه امسال برگزار می شود.

مهدی نوایی افزود: در این رقابت ها ۱۱۵ ورزشکار از استانهای کشور حضور خواهند داشت.

به گفته وی این شهرستان از قطب های سپک تاکرا در کشور است.

سپک تاکرا رشته ورزشی سه نفره ، شبیه والیبال است که به‌ جای دست از پا برای گذراندن توپ از تور استفاده می شود.