صافی - پدر شیره ای و مادر فاحشه اش، بعد از اینکه بحرین را از ایران جدا کردند، کل مملکت را تبدیل به طویله آمریکایی ها کرده بودند.

پدر شیره ای و مادر فاحشه اش، بعد از اینکه بحرین را از ایراان جدا کردند، کل مملکت را تبدیل به طویله آمریکایی ها کرده بودند. حالا گل پسر مفعول شان از این ناراحت شده اند که چرا در بحران سیل، عراقی ها آمده اند به مملکت ما کمک می کنند. یکی نیست بگوید آخر فلان فلان شده، تو اگر خیلی دلت می سوخت چهارتا فحش به طویله دار بابات می دادی که چرا در این شرایط، حلال اهمر ما را تحریم کرده که کمک های خارجی به ایران نرسد.

به گزارش صافی نیوز، اما جالب تر از این مدعی عقب افتاده تاج و تخت در ایران، آن رسانه های رسمی و سلبریتی های هستند که رسانه های غیر رسمی محسوب می شوند و بد جای شان از برادری مردم ایران و عراق سوخته و هر طوری که شده تلاش می کنند بین امت اسلامی تفرقه بیاندازند. در حالی که نمی دانند خداوند خودش حساب تفرقه اندازان را به خوبی خواهد رسید.

آن از ایسنا که الحق و الانصاف در این بحران سیل خوب خودش را نشان داد و یا از سر مرض یا از سر بی عرضگی و بی سوادی، خبرهای بحران سیل در جنوب را جوری منعکس کرد که تو گویی حزب بعث دوباره به ایران حمله کرده است. علی ایحال چه به عمد بوده چه به سهو، مهم این است که الان ایسنا همان کاری را دارد انجام می دهد که پسر مفعول شاه انجام داده.

این هم از دائره المعارف زنده، مهناز افشار که از نوار بهداشتی تا معیارهای انتخاب رئیس جمهور در دایره معلومات تخصصی ایشان قرار دارد و بعد از انتشار خبر کمک رسانی برادران عراقی به سیل زدگان، همان خط خبری و تحلیلی را در پیش گرفته که در بالا آمد. آخر دختر خوب! پدرت خوب، مادرت خوب! تو را چه به دلسوزی برای مردم ایران؟ تو اگر برای ایران ارزش قائل بودی که بچه ات را در غربت به دنیا نمی آوردی. که همین مشت برای معلوم شدن خروار خروار علاقه ات به این سرزمین کافی ست.

اما این وسط دم برادران عراقی گرم که گوش به خناسان این طرفی و آن طرفی ندادند و وقتی صدای ستم کشیده ای را شنیدند، برای امداد بسیج شدند. و چقدر ذهن کوچک زنگ زده ای دارند آنهایی که انسان بودن را در قید و بند قومیت ها تعریف می کنند. خداوند ایشان را از خوابی که در آن غرق شده اند بیدار کند.

انتهای پیام/