میرسلیم و زاکانی رئیس شدند

صافی نیوز / رؤسا و نواب رئیس شعب 15 گانه مجلس یازدهم مشخص شدند.

انتخابات هیأت رئیسه شعبه یک مجلس یازدهم ظهر امروز (چهارشنبه ۷ خرداد) در محل جلسه این شعبه، برگزار شد.

*ابوترابی رئیس شعبه یک مجلس شد/ سنگدوینی و محسنی بندپی نواب رئیس

بر این اساس، انتخابات هیأت رئیسه شعبه یک مجلس یازدهم ظهر امروز (چهارشنبه ۷ خرداد) در محل جلسه این شعبه، برگزار شد که بر این اساس آرای ماخوذه، ابوالفضل ابوترابی به عنوان رئیس و همچنین رمضانعلی سنگدوینی و محمدعلی محسنی بندپی به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه شعبه یک انتخاب شدند.

همچنین رضا حاجی پور و کیومرث سرمدی نیز به عنوان دبیران اول و دوم و رحمت الله نوروزی به عنوان سخنگوی شعبه یک انتخاب شدند.

همچنین منصورعلی زارعی به عنوان عضو اصلی کمیسیون تحقیق، غلام حسین کرمی عضو علی البدل کمیسیون تحقیق و محمدحسین فرهنگی به عنوان عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از سوی شعبه یک تعیین شدند.

*امیرآبادی رئیس شعبه هشتم مجلس شد/ نیک‌بین و پژمانفر اعضای کمیسیون‌های تحقیق و آئین نامه

همچنین در انتخابات هیأت رئیسه شعبه هشتم احمد امیرآبادی فراهانی به‌عنوان رئیس و همچنین محمدرضا صباغیان بافقی و مهرداد گودرزوند چگینی به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه شعبه هشتم انتخاب شدند.

همچنین مهرداد ویس‌کرمی و احمد راستینه هفشجانی نیز به عنوان دبیران اول و دوم و علی اکبر کریمی به عنوان سخنگوی شعبه هشتم انتخاب شدند.

همچنین جواد نیک بین به عنوان عضوکمیسیون تحقیق و نصرالله پژمانفر به عنوان عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از سوی شعبه هشتم تعیین شدند.

*نبویان رئیس شعبه سیزده مجلس شد/ فیروزی و غضنفرآبادی اعضای کمیسیون‌های تحقیق و آئین نامه

پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شعبه سیزده مجلس یازدهم سید محمود نبویان به عنوان رئیس و همچنین سید نظام الدین موسوی و محمدرضا رضایی کوچی به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه شعبه سیزده انتخاب شدند.

همچنین کیوان مرادیان کوچک‌سرایی و امان اله حسین پور نیز به عنوان دبیران اول و دوم و روح اله عباسپور به عنوان سخنگوی شعبه سیزده انتخاب شدند.

همچنین حجت اله فیروزی به عنوان عضوکمیسیون تحقیق و موسی غضنفرآبادی به عنوان عضوکمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از سوی شعبه سیزده تعیین شدند.

باقری بناب رئیس شعبه شش مجلس شد/ احمدی و فرشادان اعضای کمیسیون‌های تحقیق و آئین نامه

انتخابات هیأت رئیسه شعبه شش مجلس یازدهم نیز برگزار شد که براین اساس آرای ماخوذه، محمد باقری بناب به عنوان رئیس و همچنین عادل نجف زاده و روح الله متفکر آزاد به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه شعبه شش انتخاب شدند.

همچنین حسین حاتمی و سید محمّد پاک مهر نیز به عنوان دبیران اول و دوم و علی اصغر باقرزاده به عنوان سخنگوی شعبه انتخاب شدند.

براساس این گزارش موسی احمدی به عنوان عضو کمیسیون تحقیق و سید مهدی فرشادان به عنوان عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از سوی شعبه شش تعیین شدند.

*شهریاری رئیس شعبه هفتم مجلس شد/ جدی و محمودی اعضای کمیسیون‌های تحقیق و آئین نامه

همچنین بر اساس انتخابات هیأت رئیسه شعبه هفتم، حسینعلی شهریاری به عنوان رئیس و همچنین سید جلیل میرمحمدی و محمود احمدی بی غش به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه شعبه هفتم انتخاب شدند.

همچنین معصومه پاشایی بهرام و مجتبی رضاخواه نیز به عنوان دبیران اول و دوم و عباس مقتدایی به عنوان سخنگوی شعبه هفتم انتخاب شدند.

همچنین علی جدی به عنوان عضوکمیسیون تحقیق و سمیه محمودی به عنوان عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از سوی شعبه هفتم تعیین شدند.

*ساداتی نژاد رئیس شعبه دو مجلس شد/ دلخوش و اکبری تالارپشتی اعضای کمیسیون آیین نامه و تحقیق

بر این اساس، سیدجواد ساداتی نژاد نیز به عنوان رئیس دو، یوسف داوودی و حسین حسین زاده به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه شعبه ۲ برگزیده شدند.

الهام آزاد و غلامعلی کوهساری به عنوان دبیران اول و دوم و عباس گلرو به عنوان سخنگوی شعبه ۲ انتخاب شدند. همچنین سیدکاظم دلخوش اباتری به عنوان عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس و عزت‌الله اکبری تالارپشتی به عنوان عضو اصلی کمیسیون تحقیق و ابراهیم عزیزی عضو علی البدل کمیسیون تحقیق انتخاب شدند.

*آقامیرسلیم رئیس شعبه پانزده مجلس شد

بر این اساس، مصطفی آقامیرسلیم هم به عنوان رئیس شهبه ۱۵ و همچنین ولی اسماعیلی و حسن شجاعی علی آبادی به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه شعبه پانزده انتخاب شدند.

همچنین عفت شریعتی کوهبنانی و مهدی عسگری نیز به عنوان دبیران اول و دوم و بیژن نوباوه وطن به عنوان سخنگوی شعبه پانزده انتخاب شدند.

همچنین حمیدرضا کاظمی به عنوان عضوکمیسیون تحقیق و مصطفی آقامیرسلیم به عنوان عضوکمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از سوی شعبه پانزده تعیین شدند.

*تاجگردون رئیس شعبه دهم مجلس شد / میرتاج الدینی و سلیمی اعضای کمیسیون‌های تحقیق و آئین نامه

انتخابات هیأت رئیسه شعبه دهم مجلس یازدهم نیز برگزار شد که بر اساس آرای ماخوذه غلامرضا تاجگردون به عنوان رئیس و محمد وحیدی و فرهاد طهماسبی به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه شعبه دهم انتخاب شدند.

گفتنی است؛ مجید انصاری و محسن فتحی نیز به عنوان دبیران اول و دوم و کمال علیپور به عنوان سخنگوی شعبه دهم انتخاب شدند.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نیز به عنوان عضو کمیسیون تحقیق و علیرضا سلیمی به عنوان عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از سوی شعبه دهم تعیین شدند.

*منادی سپیدان رئیس شعبه پنجم مجلس شد / پاک فطرت و عمویی اعضای کمیسیون‌های تحقیق و آئین نامه

پس ابز برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شعبه پنجم علیرضا منادی سفیدان به عنوان رئیس و همچنین جلال محمود زاده و مهدی اسماعیلی به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه شعبه پنجم انتخاب شدند.

همچنین محمدرضا دشتی اردکانی و محمدرضا احمدی نیز به عنوان دبیران اول و دوم و علی حدادی به عنوان سخنگوی شعبه انتخاب شدند.

براساس این گزارش علیرضا پاک فطرت به عنوان عضو کمیسیون تحقیق و ابوالفضل عمویی به عنوان عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از سوی شعبه پنجم تعیین شدند.

*زاکانی رئیس شعبه ۳ مجلس شد/ حسین پور و عنابستانی اعضای کمیسیون‌های تحقیق و آئین نامه

علیرضا زاکانی نیز به عنوان رئیس شعبه ۳ و همچنین جبار کوچکی‌نژاد و محمدصالح جوکار به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه شعبه ۳ انتخاب شدند.

همچنین حسین بامیری و عبدالله ایزدپناه نیز به عنوان دبیران اول و دوم و سیداحمد رسولی‌نژاد به عنوان سخنگوی شعبه ۳ انتخاب شدند.

همچنین کمال حسین پور به عنوان عضوکمیسیون تحقیق و علی اصغر عنابستانی به عنوان عضوکمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از سوی شعبه ۳ تعیین شدند. همچنین احد آزادی‌خواه به عنوان عضو علی‌البدل کمیسیون تحقیق انتخاب شد.

*تقوی رئیس شعبه ۱۱ مجلس شد/ آذری و حسن پور اعضای کمیسیون‌های تحقیق و آئین نامه

انتخابات هیأت رئیسه شعبه ۱۱ نیز برگزار شد که براین اساس آرای ماخوذه، سیدرضا تقوی به عنوان رئیس و همچنین علی آذری و سیدصادق طباطبایی به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه شعبه ۱۱ انتخاب شدند.

همچنین معین‌الدین سعیدی و شارلی انویه تکیه نیز به عنوان دبیران اول و دوم و مجید نصیری به عنوان سخنگوی شعبه ۱۱ انتخاب شدند.

همچنین علی آذری به عنوان عضو اصلی کمیسیون تحقیق و مجید نصری به عنوان عضو علی البدل کمیسیون تحقیق و شهباز حسن پور بیگلری به عنوان عضوکمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از سوی شعبه ۱۱ تعیین شدند.

*ذوالنوری رئیس شعبه نهم مجلس شد/ خانی و قاضی‌زاده هاشمی اعضای کمیسیون‌های تحقیق و آئین نامه

طبق انتخابات هیأت رئیسه شعبه نهم، مجتبی ذوالنوری به عنوان رئیس و فداحسین مالکی و سیدجواد حسینی کیا به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه شعبه نهم انتخاب شدند.

گفتنی است؛ علیرضا ورناصری و محمدطلا مظلوم نیز به عنوان دبیران اول و دوم و محمد طغیانی به عنوان سخنگوی شعبه نهم انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ علی اصغر خانی به عنوان عضو اصلی کمیسیون تحقیق و احسان ارکانی به عنوان عضو علی‌البدل کمیسیون تحقیق و سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به عنوان عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از سوی شعبه نهم تعیین شدند.

*روح‌الامینی رئیس شعبه چهاردهم مجلس شد/ ناصری‌نژاد و کریمی قدوسی اعضای کمیسیون‌های تحقیق و آئین نامه

بر اساس، انتخابات هیأت رئیسه شعبه ۱۴ نیز، عبدالحسین روح الامینی به عنوان رئیس و همچنین عباس جهانگیرزاده و سارا فلاحی به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه شعبه ۱۴ انتخاب شدند.

همچنین علی علیزاده و شهریار حیدری نیز به عنوان دبیران اول و دوم و حسن نوروزی به عنوان سخنگوی شعبه ۱۴ انتخاب شدند.

همچنین مجید ناصری نژاد به عنوان عضو کمیسیون تحقیق اعتبارنامه، مرتضی آقاتهرانی به عنوان عضو علی البدل این کمیسیون و جواد کریمی قدوسی به عنوان عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از سوی شعبه ۱۴ تعیین شدند.

*یوسفی رئیس شعبه ۴ مجلس شد/ حبیب‌زاده و حسین‌زاده بحرینی اعضای کمیسیون‌های تحقیق و آئین نامه

همچنین مجتبی یوسفی به عنوان رئیس شعبه ۴ و همچنین مرتضی محمودوند و مهدی شریفیان به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه شعبه ۴ انتخاب شدند.

همچنین فاطمه قاسم پور و غلامرضا مرحبا نیز به عنوان دبیران اول و دوم و سلمان اسحاقی به عنوان سخنگوی شعبه ۴ انتخاب شدند.

همچنین انور حبیب زاده به عنوان عضوکمیسیون تحقیق و محمدحسین حسین زاده بحرینی به عنوان عضوکمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از سوی شعبه ۴ تعیین شدند. همچنین محمد صفری به عنوان عضو علی‌البدل کمیسیون تحقیق انتخاب شد.

*موسوی لارگانی رئیس شعبه ۱۲ مجلس شد/ مرادی و نیکزاد اعضای کمیسیون‌های تحقیق و آئین نامه

انتخابات هیأت رئیسه شعبه ۱۲ مجلس هم برگزاری شد و بر این اساس، سیدناصر موسوی لارگانی به عنوان رئیس و همچنین منصور آرامی و مصطفی طاهری به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه شعبه ۱۲ انتخاب شدند.

همچنین منصور شکراللهی و پرویز اوسطی نیز به عنوان دبیران اول و دوم و محمد علیپور به عنوان سخنگوی شعبه ۱۲ انتخاب شدند.

همچنین احمد مرادی به عنوان عضو اصلی کمیسیون تحقیق و جعفر راستی به عنوان عضو علی البدل کمیسیون تحقیق و علی نیکزاد ثمرین به عنوان عضوکمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از سوی شعبه ۱۲ تعیین شدند.

انتهای خبر/