صافی گزارش می‌دهد؛

نتایج انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل اعلام شد

صافی - نتایج انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل اعلام شد.

نتایج انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل اعلام شد.

نتایج به شرح ذیل است:

معماری: محمدرضا انوری با ۱۶۳۸ رأی، طاها کیافر با ۱۴۹۶ رأی و جواد جوان مجیدی علی‌البدل با ۱۱۹۰ رأی.

شهرسازی: جهانگیر کنعان‌پور با ۱۸۰۷ رأی.

عمران: کاظم شاکری با ۱۶۵۶ رأی، جعفر لطفی با ۱۱۸۱ رأی، میرمحمد سیدهاشمی با۱۰۸۸ رأی، شاهین خدامرادزاده با ۱۰۲۹ رأی، فرید صالحی‌عالی با ۱۰۲۴ رأی و امین قنادی اصل با ۹۹۳ رأی.

نقشه‌برداری: مهدی خان‌محمدیان با ۱۲۳۲ رأی و اسماعیل امامی با ۱۰۵۲ رأی.

مکانیک: اردشیر آرش با ۲۰۲۸ رأی.

برق: حسین شایقی با ۲۱۸۰ رأی و توحید شفیعی با ۱۸۵۸ رأی.

منتخب مشترک بین عمران و نقشه‌برداری از بین دکتر قنادی‌اصل و مهندس امامی طبق بخش‌نامه‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.