نوسانات ارزی بر جایزه کتاب سال نیز تاثیر گذاشت

مدیرعامل موسسه خانه کتاب درباره چگونگی تامین هزینه خرید کتاب برای جایزه جهانی کتاب سال توضیح داد. 0 0 رای ها امتیازدهی به مقاله

مدیرعامل موسسه خانه کتاب درباره چگونگی تامین هزینه خرید کتاب برای جایزه جهانی کتاب سال توضیح داد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله