صافی - نوشداروی ممنوعیت صادرات گوجه پس از رکودزنی قیمت رب

اوضاع نابه‌‌سامان رب گوجه و افزایش قیمت و کمبود آن در بازار به‌دلیل صادرات بی‌ رویه گوجه‌فرنگی تولیدی استان کرمانشاه به کشورهای دیگر است.

  • منبع خبر : تسنیم