صافی نیوز

گروه: فوتبال ایران
لیگ برتر
صافی نیوز / پرگل ترین هفته فوتبال که به جذابیت لیگ کمک کرد.
وریا غفوری
صافی نیوز / صبح امروز وریا غفوری با اعزام از زندان به دادسرا و انجام آخرین تحقیقات قضایی از زندان آزاد شد.