کارشناس ارشد بانکی:

هیچ خطری بانک ها را تهدید نمی کند

صافی - یک کارشناس ارشد بانکی گفت: هیچ خطری نظام بانکی ایران را تهدید نمی‌کند و بانک‌ها در معرض خطر ورشکستگی قرار ندارند.

حیدر مستخدمین حسینی، اظهار داشت: تهدید بانک‌ها و کلید زدن پروسه بی‌اعتماد کردن مردم به نظام بانکی بخشی از اهدافی است که در قالب جنگ اقتصادی پیگیری می‌شود چرا که در این دوره اقتصاد در تیررس دشمنان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه فشارها در ناحیه اقتصاد متمرکز شده، ادامه داد: به نظر می‌رسد وابستگی بیش از حد اقتصاد به نظام بانکی و بانک‌محور بودن اقتصاد ایران سبب شده این خط پررنگ برای بی‌اعتماد کردن مردم به نظام بانکی تدارک دیده شود والا با وجود مشکلاتی که در بانک‌ها به چشم می‌خورد، هیچ خطری در حوزه ورشکستگی بانک‌ها را تهدید نمی‌کند.

این کارشناس ارشد بانکی با تاکید بر وجود برخی مشکلات در نظام بانکی، تاکید کرد: مطمئنم هیچ خطری ماهیت بانک‌ها را تهدید نمی‌کند اما باید هوشیار باشیم و بدانیم کسانی که بانک‌ها را نشانه گرفته‌اند هدف اصلی‌شان اقتصاد ایران است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله