وظیفه سازمان صنعت نظارت بر توزیع لاستیک‌هاست نه تخصیص!

صافی - سیامک بابایی فر: از طریق راهداری میزان لاستیک و قطعات تخصیص و سپس به مغازه‌ها ارسال می‌شود و بعد از تخصیص ما وارد فاز بازرسی می‌شویم.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با تأکید بر اینکه وظیفه سازمان صنعت نظارت بر توزیع لاستیک‌هاست نه تخصیص، خاطرنشان کرد: میزان تخصیص استان نیازسنجی شده و پس از عرضه در واحدهای صنفی به اداره صنعت نامه ارسال می‌شود تا بر نحوه توزیع نظارت داشته باشند.

سیامک بابایی‌فر معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین ، اظهار کرد: مشکلات موجود کامیونداران به سازمان صنعت و معدن و اتحادیه کامیونداران ارتباطی ندارد بلکه به اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین مرتبط است.

وی افزود: از طریق راهداری میزان لاستیک و قطعات تخصیص و سپس به مغازه‌ها ارسال می‌شود و بعد از تخصیص ما وارد فاز بازرسی می‌شویم.

این مسئول با تأکید بر اینکه وظیفه سازمان صنعت نظارت بر توزیع لاستیک‌هاست نه تخصیص، خاطرنشان کرد: میزان تخصیص استان نیازسنجی شده و پس از عرضه در واحدهای صنفی به اداره صنعت نامه ارسال می‌شود تا بر نحوه توزیع نظارت داشته باشند.