صافی - با پیگیری های دادستان و مسئولین امر پروژه تعمیر و آسفالت ریزی جاده مراغه - هشترود آغاز شد.

به گزارش صافی، با پیگیری و تأکیدات نادر نجد دادستان مراغه مبنی بر آسفالت ریزی و بهبود جاده مراغه به هشترود، کار تعمیر و آسفالت ریزی مسیر مراغه به هشترود آغاز شد.

نجد در حاشیه بازدید از محل شروع آسفالت ریزی این پروژه که به همراه شکری فرماندار مراغه صورت گرفت اظهار داشت: جاده مراغه – هشترود سالیان متمادی به دلیل کم توجهی مسئولان در تعمیر و نگهداری جاده، جان هموطنانمان را به مخاطره انداخته بود که متأسفانه هر ماه چندین فقره تصادف فوتی و جراحتی از این محور گزارش می شد.

وی تاکید کرد: دادستانی بعنوان مدعی العموم پیگیر امر شد که پس مذاکرات و تأکیدات مستند و پیگیری فرماندار محترم شاهد شروع آسفالت ریزی در این محور هستیم.