صافی - پلیس ایالت آسام در شمال شرقی هند هشت نفر را به خاطر حمله به یک مرد مسلمان و وادار کردن او به خوردن گوشت خوک بازداشت کرده است.

به گزارش صافی نیوز، اخیرا ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی هند منتشر شد که چند مرد را در حال آزار و اذیت شوکت علی ۶۸ ساله به خاطر فروختن گوشت گاو نشان می‌داد.

ارازل و اوباش در ادامه این پیرمرد مسلمان را وادار کردند به زور گوشت خوک بخورد، مدتی بعد پلیس هند، این افراد را بازداشت کرد.

گاو از نظر هندوها، حیوانی مقدس است و سلاخی آنها در شماری از ایالت‌های هند ممنوع است.