گزارش تخلفات ثبت نامی دانشگاه آزاد به مرجع قضایی ارسال می شود

صافی - نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تخلفات دانشگاه آزاد در ثبت نام دانشجویان، گفت: این گزارش تکمیل و به مرجع قضایی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.

محمدرضا امیرحسنخانی در توضیح نشست امروز- یکشنبه- کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، افزود: گزارش کاملی درباره تخلفات دانشگاه آزاد تهیه شده اما با توجه به اینکه این گزارش در حال تکمیل شدن است، قرار شد تا پس از تکمیل نهایی در صحن کمیسیون اصل نود قرائت و در صورت موافقت به صحن مجلس ارجاع شود.

نماینده مردم فردوس، سرایان، طبس و بشرویه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: گزارش تخلفات دانشگاه آزاد بعد از قرائت در صحن مجلس به دستگاه قضایی جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

وی بیان کرد: در کنار تکمیل گزارش تخلفات دانشگاه آزاد، گزارش اعتراض ۵۹۹ دانشجو درباره لغو ثبت نام‌ آنها و مشکلاتی که در این زمینه پیدا کردند، تهیه شده است که این گزارش در جلسه امروز قرائت و بررسی شد.

پیشنهاد اختصاص شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به تخلفات دانشگاه آزاد

امیرحسنخانی یادآور شد: از این رو با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت‌ وگویی خواهیم داشت تا از این طریق، معرفی به مرجع قضایی زودتر انجام گیرد، علاوه بر این دستگاه قضایی شعبه ویژه‌ای برای بررسی حقوق این دانشجویان اختصاص دهد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: گزارش تخلف دانشگاه آزاد پیرامون ثبت نام ۵۹۹ دانشجو، به صحن مجلس ارجاع نخواهد شد، این گزارش با هدف جبران خسارات مالی و معنوی در اولین فرصت به دستگاه قضایی معرفی می‌شود.