صافی نیوز

برچسب: آذر منصوری

آذر منصوری
صافی نیوز / مدیرکل سیاسی وزارت کشور درباره فعالیت سیاسی آذر منصوری گفت: استعلام قبلی ایشان برای دبیرکلی حزب اتحاد ملت مبنی بر محرومیت از فعالیت های حزبی بود. دوباره استعلام کرده ایم تا مشخص شود که این محرومیت تداوم دارد یا خیر؟