صافی نیوز

برچسب: آموزش خبرنگاری

صافی – وزهای جشنواره برای خبرنگاران هم فال بود و هم تماشا و هم محلی برای تعلیم حرفه‌شان؛ چون احسان کرمی و رامبد جوان سعی کردند آموزش خبرنگاری بدهند.