صافی نیوز

برچسب: ابراهیم رضایی

اینترنت
صافی نیوز / عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس حمایت از حقوق کاربران را از اهداف تدوین طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی دانست و گفت: هیچ برنامه‌ای برای انسداد یا محدود کردن فضای مجازی وجود ندارد.