صافی نیوز

برچسب: ابراهیم شکورى

صافی – سرپرست دبیرکلى فدراسیون فوتبال با قدردانى از هواداران تیم ملى گفت: خوشبختانه با وجود تمامى موانع و مشکلات شاهد حضور پرشور هواداران تیم ملى در دیدار با ژاپن خواهیم بود.