صافی نیوز

برچسب: ابراهیم کوچکی

صافی – سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مرگ و میرها در کشور به برکت جمهوری اسلامی در مقایسه با ۴۰ سال گذشته به یک دهم کاهش یافته است.