صافی نیوز

برچسب: ابلاغ قانون

محمدباقر قالیباف
صافی نیوز / رییس مجلس شورای اسلامی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را برای اجرا ابلاغ کرد.
بازنشستگان
صافی نیوز / معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
واردات خودرو
صافی نیوز / براساس قانونی که به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد، واردات خودرو مشروط به درآمد صادرات خودرو، درآمد ناشی از صادرات قطعات خودرو و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه صورت خواهد گرفت و تنها شرط واردات بدون انتقال ارز بنا به درخواست بانک مرکزی حذف شده است.