صافی نیوز

برچسب: احسان کرمی

احسان کرمی
صافی نیوز / احسان کرمی که هنوز فیلم حضور او در عروسی ساسی مانکن همزمان با حادثه متروپل و عزادار شدن مردم آبادان در فضای مجازی دیده می شود و دیگر به چهره ای پرحاشیه تبدیل شده بود، باز هم خبرآفرین شد.