صافی نیوز

برچسب: احمدرضا زنده روح

صافی – بازی دو تیم که دارای بیشترین تعداد مساوی در لیگ بودند، مساوی نشد تا شاید این نتیجه را بتوان یکی از نتایج عجیب هفته هفدهم دانست.