صافی نیوز

برچسب: اخلال در بازار ارز

محمدجعفر منتظری
صافی نیوز / دادستان کل کشور گفت: افرادی که در بازار ارز اختلال ایجاد کنند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
سیدابراهیم رئیسی
صافی نیوز / رئیسی درباره افزایش نرخ ارز حتی در روزهای تعطیل، گفت: جهش‌های ناگهانی قیمت ارتباطی به مولفه‌های بازار و تجارت ندارد و صرفا نتیجه انتظار تورمی و تلاش برای ایجاد تلاطم و التهاب در عرصه اقتصاد است که از خارج کشور ایجاد می‌شود و متاسفانه برخی هم در داخل درآتش آن می‌دمند.