صافی نیوز

برچسب: اداره کل آموزش و پرورش لرستان

دندانپزشکی
صافی نیوز / در نشستی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش و رئیس دانشکده دندانپزشکی استان راه های همکاری دو نهاد بررسی شد.
رضا عزتی
صافی نیوز / مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در جمع کارکنان حوزه آموزش متوسطه از برگزاری آزمون های شبیه ساز نهایی در بازه زمانی ۲۲ فروردین لغایت ۹ اردیبهشت در قالب سه آزمون استانی و دو آزمون کشوری مختص هر رشته خبر داد.